Τρόπος εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία –Έκδοση ιστορικού πολιτιστικού έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης- όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού» προϋπολογισμού 31.800,00 € με Φ.Π.Α.