Τρόπος εκτέλεση του έργου « Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 στο Καρπερό » με αριθμ. μελέτης 20/2018 προ/σμού 138.000,00 €