Τρόπος εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά» με αριθμ. μελέτης 89/2018 προ/σμού 53.766,75 €