Τρόπος εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση υφιστάμενου χώρου αναψυχής στη θέση « Γαβρος» Δ.Ε. Δεσκάτης Δήμου Δεσκάτης» με αριθμ. μελέτης 86/2018 προ/σμού 45.000,00