Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δεσκάτης οικον. Έτους 2019