Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 232/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός Συντελεστών για ΤΕΛΗ Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Δεσκάτης έτους 2021»