Τροποποίηση της υπ’αριθμ .04/2020 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός Συντελεστών για ΤΕΛΗ Καθαριότητας και Φωτισμού Δήμου Δεσκάτης έτους 2020»