Τροποποίηση σύμβασης του Δήμου Δεσκάτης με την Εταιρεία Q&Q Analysis λόγω αλλαγής ΑΦΜ της Εταιρείας