Τροποποίηση πρ/σμού οικον. Έτους 2015 – Αποδοχή ποσού 50.000,00 € για το έργο « Βελτίωση – Ανάπλαση Κεντρικών Ιστών Πόλης Δεσκάτης »