Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2024 για ενίσχυση ΚΑ