Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023 για την αποδοχή του ποσού 109.130,00 € για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι – Χρηματοδότηση της ΔΕΠΑΠ για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους του ανωτέρω προγράμματος