Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ