Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023 – Επιχορήγηση Δήμου λόγω ενεργειακού κόστους