Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023 – Αποδοχή ποσού 7.000,00€ για την ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου