Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον έτους 2019, σύμφωνα με τα δεδομένα της 31-12-2018 ( ΕΡΓΩΝ )