Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον, έτους 2019 για αποδοχή της χρηματοδότησης για το έργο « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας » ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)