Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον, έτους 2019 – Αποδοχή ποσού 159.000,00€ Χρηματοδότηση των Δήμων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ