Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον έτους 2018, σύμφωνα με τα δεδομένα της 31-12-2017 ( ΕΡΓΩΝ )