Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον έτους 2017 για την ενίσχυση του ΚΑ του έργου « Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Κούτρα » με αριθμό μελ. 32/2015 προϋπολογισμού 35.000,01 € – Τρόπος εκτέλεσης