Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 – Αποδοχή ποσού 36.000,00 € από ΠΕ Γρεβενών για την προγραμματική σύμβαση « ‘Εργα αθλητικών υποδομών Δήμου Δεσκάτης»