Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον έτους 2017 – Αποδοχή ποσού 200.000,00 € για το έργο « Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00km »