Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 – Αποδοχή ποσού 12.630,69 € από ΔΕΗ Ιλαρίωνα για το έργο Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας