Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 – Αποδοχή ποσών: α] 111.500,00 € Τέλη Διαφήμισης και β] 111.500,00 € Φόρος Ζύθου