Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016- Αποδοχή ποσού 445.000,00 € από ΥΗΕ Ιλαρίωνα για το έργο « Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας – Παλιουριάς συνολικής απόστασης 2km » – Τρόπος εκτέλεσης.