Τροποποίηση προ-σμού οικον. Έτους 2019 για ενίσχυση ΚΑ