Τροποποίηση προ-σμού οικον. Έτους 2016 για την ενίσχυση ΚΑ