Τοποθέτηση στη λαϊκή της Δεσκάτης επαγγελματιών πωλητών λαϊκών που κατέλαβαν θέσεις στη λαϊκή της Δεσκάτης, ύστερα από την 3η προκήρυξη της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. β) Επέκταση της λαϊκής της Δεσκάτης στην οδό Δημητρίου Υψηλάντη και γ) μήκος πάγκων πωλητών.