Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και καθαίρεση τοιχίου για λόγους ασφαλείας στην κεντρική πλατεία Δεσκάτης