Τοποθέτηση από 1/1/2024 του αυτοδικαίως μεταφερθέντος προσωπικού του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ» και της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Δ.Ε.Π.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/2023.