Θεώρηση επαγγελματικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών ( Βελλής Χρήστος του Γεωργίου )