Θ Ε Μ Α: Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου – στην Δ/ΝΣΗ Συγκοινωνιών Γρεβενών, με αυθημερόν επιστροφή