ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2/2023 στο ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ