Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων-ΚΗΙ 1038, ΚΗΙ 1083, ΚΗΙ 1054