Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2018 -υπηρεσία καθαριότας