Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 2021-ΚΗΥ3739, ΚΗΙ1026