Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2020-ΚΗΙ 1050, ΚΗΙ 1051, ΚΗΙ 1030, ΚΗΙ 1027