Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων 2017-ΜΕ34923, ΜΕ 115163, ΜΕ52747, ΜΕ95530