Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων 2017-ΜΕ115174, ΜΕ115175