ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ – ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ