ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015