Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων(Δαπάνες πλήρωσης θέσεων Σχολικων καθαριστριών συμβαση μισθωσης έργου)