Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων(Δαπάνες πλήρωσης θέσεων Σχολικων καθαριστριών Μερικής Απασχόλησης)