Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67