Τακτικές αποδοχές έκτακτω υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 2019