Ταχυδρομικά τέλη -ΣΥΜΒΑΣΗ 4560/20-07-2020 με ΑΔΑΜ 20SYMV007174666 με ΕΛΤΑ Α.Ε.