Ταχυδρομικά τέλη ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ