Συζήτηση για τις εξελίξεις περί ονομασίας του κράτους των Σκοπίων – έκδοση ψηφίσματος