Συζήτηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊλός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 100ΜWp στη θέση “Πέντε Αδέλφια” Τ.Κ. Τρικοκκιάς ΔΕ Χασίων, Δήμου Δεσκάτης της ΠΕ Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας