Συζήτηση επί αιτήματος Τσιάτσικα Δημητρίου σχετικά με κοινόχρηστο χώρο ΚΥΕ