Συζήτηση εκ νέου – Τροποποίηση – Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δεσκάτης και του σωματείου με την επωνυμία «ΖΩΟΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΗ», που εδρεύει στη Δεσκάτη και εκπροσωπείται νόμιμα.